Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα πέλλετ και τους λέβητες στερεών καυσίμων

Το πέλλετ είναι στερεό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται σαν καύσιμο υλικό, έχει κυλινδρική μορφή και είναι ιδιαίτερα συμπαγές. Ανήκει στη κατηγορία των στερεών καυσίμων (βιοκάυσιμα) και παράγεται από προϊόντα επεξεργασίας ξύλου ή και φυτών (π.χ. πριονίδια κτλ.). Το πέλλετ έχει σαν χαρακτηριστικό την χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία (περίπου 10%) και έτσι κατά την καύσή του παρέχει πολύ υψηλή απόδοση.
Η τιμή του pellet ανέρχεται, περίπου, στα 0,20€/Kg χωρίς Φ.Π.Α.
Με τον όρο στερεά καύσιμα αναφερόμαστε στα στερεά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σαν καύσιμα για να παράγουν ενέργεια και κατ΄ επέκταση θερμότητα. Στερεά καύσιμα είναι το ξύλο, το pellet, ο πυρήνας, το καλαμπόκι το σιτάρι και άλλα δημητριακά.
Καμία απολύτως παρέμβαση. Αρκεί η προσθήκη του λέβητα στερεών καυσίμων και η κατάργηση του υφιστάμενου, εφόσον το επιθυμούμε.
Ναι, αλλά το κόστος συντήρησης δεν διαφέρει από αυτό των λεβήτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Αρκεί μια ετήσια συντήρηση από τεχνικό εγκαταστάτη καυστήρων.
Για λόγους οικονομίας και οικολογίας. Οι λέβητες στερεών καυσίμων μπορούν να μειώσουν το κόστος θέρμανσης κατά 40%-60% σε σχέση με τους λέβητες πετρελαίου, ενώ παράλληλα βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς εκλύουν ελάχιστους ρύπους.

Κατά την απόφαση αγοράς ενός λέβητα στερεών καυσίμων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:
1) Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος (αυτόματη έναυση, ονομαστική απόδοση 91% και άνω, τεχνολογία πυρόλυσης, μεγάλος θάλαμος φόρτωσης καυσίμου, αυτόματο σύστημα εξαγωγής στάχτης, αυτόματο έλεγχο δοσολογίας καυσίμου)
2) Πιστοποίηση ονομαστικού βαθμού απόδοσης λέβητα.
3) Χρονική εγγύηση προϊόντος.
4) After sale service αντιπροσώπου (service, απόθεμα ανταλλακτικών, τεχνική βοήθεια κ.τ.λ.)
5) Χώρα κατασκευής προϊόντος.

Αρχικά πρέπει να διευκρινήσουμε ότι η καθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μοναδική. Οι κτιριακές προδιαγραφές αλλά και οι ανάγκες για θέρμανση είναι επίσης διαφορετικές από σπίτι σε σπίτι και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Η άποψη μας είναι να απευθυνθείται σε έναν διπλωματούχο μηχανολόγο ώστε να σας συμβουλεύσει στην εφαρμογή της κατάλληλης λύσης αλλά και στην προμήθεια του σωστού εξοπλισμού.
Μην ξεχνάτε ότι τα χρήματα που θα δαπανήσετε για μια μελέτη (τις περισσότερες φορές είναι δωρεάν) είναι αμελητέα μπροστά στο ενδεχόμενο μιας λανθασμένης εγκατάστασης ή κακής επιλογής μηχανολογικού εξοπλισμού.
Τελος δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο μηχανολόγος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την επίβλεψη αλλά και την ευθύνη σε περίπτωση λάθους.

Με την πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο, μπορούμε να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τα στερεά καύσιμα, τους λέβητες στερεών καυσίμων, την εγκατάσταση αυτών κτλ. Επικοινωήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε.